บาคาร่าออนไลน์ จับสาวโพสต์เปิบพิสดาร คั่วเผ็ดแมวดาว

บาคาร่าออนไลน์ จับสาวโพสต์เปิบพิสดาร คั่วเผ็ดแมวดาว

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผบก.ปทส. บาคาร่าออนไลน์ สั่งการให้ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.

ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ กก.6 บก.ปทส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เบตง จ.ยะลา เข้าจับกุม น.ส.ทิพวรรณ พรหมจันทร์ อายุ 26 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด ในข้อหา “ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง และห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”

พร้อมของกลางเป็นเตาย่างพร้อมตะแกรงมีขนสัตว์ติดอยู่จำนวน 1 เตา 

โดยจับกุมได้ภายในบ้านพักคนงาน ไม่มีเลขที่ ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง สืบเนื่อง บก.ปทส.ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีทางเพจเฟซบุ๊ก ว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยใช้ชื่อ “Thiphawon promjan” โพสต์ภาพกำลังย่างแมวดาว ก่อนนำไปปรุงเป็นอาหาร และโพสต์ลงในโซเชียลว่า “อาหารเย็นมื้อนี่ ได้มาแบบดอกฟุก? #คั่วเผ็ดอีเห็น”

เมื่อมีคนเห็นจึงเกิดความไม่พอใจ และวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำดังกล่าว เนื่องจากแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ

ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบ น.ส.ทิพวรรณ เป็นคนงานรับจ้างอยู่ในสวนส้ม โดยให้การอ้างว่า ก่อนหน้านี้สุนัขที่อยู่ในสวนส้มดังกล่าวกัดแมวดาวตาย จากนั้นสุนัขได้นำซากแมวดาวไปขุดฝังไว้ใต้ต้นไม้ ตนจึงนำซากแมวดาวมาย่างกิน ก่อนปรุงอาหารเป็นคั่วเผ็ดแมวดาว และไม่รู้ว่ามีความผิดเนื่องจากคิดว่าซากดังกล่าวเป็นตัวอีเห็น

แอปพลิเคชัน Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลรับเงินเยียวยาโควิด 19 ถึง 9 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 15,000 บาท ส่วนผู้ที่ไม่ได้ช่วยครอบครัวทำเกษตรแล้ว สามารถยกเลิกเป็นสมาชิกเกษตรกร ได้เช่นกัน

จากกรณีที่เกษตรกรบางส่วนลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้นั้น ทาง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงความคืบหน้า มาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

แนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้ว จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนที่ยังไม่มีฐานข้อมูล จะต้องขึ้นทะเบียนใหม่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดเผยถึงวิธีการยกเลิกการลงทะเบียน ว่าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook เมื่อโหลดมาแล้วหน้าแอปพลิเคชันจะแสดงผลดังนี้

ขณะที่ ตอนนี้ยังอัปเดตได้เฉพาะแอนดรอยด์ ส่วน IOS ยังรอตรวจสอบอยู่ ทั้งนี้ ระบบมีการบันทึกประวัติการยกเลิกและการเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วยแล้ว

เมนูดังกล่าวใน แอปพลิเคชัน Farmbook นั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ เช่น แจ้งชนิดพืชที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ข้อมูลแปลง กิจกรรมเกษตรของครัวเรือน จะแสดงสถานะการแจ้งปลูก และสถานะของแปลง ข้อมูลสมาชิก หัวหน้า และสมาชิกของครัวเรือน จะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือน ติดตามสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการ และรับสิทธิประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากรับความช่วยเหลือจาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้ว จะไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรดังกล่าว

ไทยขยายเวลาปิดสนามบินถึง 30 เมษายน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) 19-30 เมษายน 2563 ขยายเวลาปิดสนามบิน – ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้าม อากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 19 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง บาคาร่าออนไลน์